| PHOTOGRAPHY

Exhibitions/Awards

Exhibitions

Solo

2017

•  PARC Portraits and The Grandmothers, Photography and Archive Research Centre, London, UK

2016

•  Grandmothers, Festival Circulations, Paris, FR

2013

Second life of figures Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, Słubice, PL, DE

Collective (selected)

2013

Uniwersity of Arts Poznan studen exhibition  Fotofestiwal 2013 To coś, Galeria FF, Łódź, PL

Prezentacja prac końcoworocznych studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Pracownia Duży Pokój, Warszawa, PL

• Festiwal Nowej Sztuki Labirynt 2013 Square, circle, triangleSłubicki Miejski Ośrodek Kultury, Słubice, PL

2014

Student's work from Pracownia Twórczej Interpretacji Sztuki, Galeria Profil, Poznań, PL

2015

• Uwagi o sztuce:Wystawa Prac studentów Pracowni Twórczej Interpretacji Sztuki, Galeria Profil, Poznań, PL

• What’s old is new again: Alternative Photographic Processes, 136 ½ Gallery, Manchester, US

• Alternative Processes, PhotoPlace Gallery, Middlebury, US

•  Festiwal Sztuki Labirynt, Słubice-Frankfurt, PL, DE

•  Naked Eye - stereophotography Fotoplastikon Arsenał Gallery ,Photographic Biennale 2015, Poznań, PL

•  Wystawa Prac studentów Pracowni Twórczej Interpretacji Sztuki, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, PL

Wystawa Prac Studentów Fotografii UAP, Pracownia Duży Pokój, Warszawa, PL

2016

•  Topór, (collective exhibition UAP students), Kolektyw 1a, Poznań,PL

2017

•  Mirrors and Windows, University of Arts London- High Holborn, UK

2018

•  University of Arts London graduation show, Bargehouse, London, UK